Санхүүжилт
 
Сарлаг-Тэмээнийсан caH Хаяг:
c/o Mr. Prof. Dr. Georg Erhardt

Bahnhofstraße 93

D-35415 Pohlheim
Утасны дугаар: ++49-(0)6403-61586
Имейл: georg.erhardt@agrar.uni-giessen.de

Олон улсын сарлаг болон тэмээний судалгааг дэмжихзорилгоор  олгох мөнгөн шагнал

Сарлаг-Тэмээний сан нь энэхүү 2 төрлийн амьтны талаарх судалгааны ажлыг жилдээ 1 удаа сонгон шалгаруулж мөнгөн урамшууллаар шагнана. Үүнд:                        5.000 Евро


Өргөдөл:
Тэтгэлэг горилогчийн материалыг өөрөөс нь хүлээн авна. Бусдаар дамжуулсан материалыг хүлээн авахгүйг анхаарна уу.       

Oргөдөл хүлээн авах гацаа:
Материалыг дээр дурьдсан хаягийн дагуу жил бүрийн 4-р сарын 1-ийг хүртэл хүлээн авна.


Тавигдах шаардлага:
Оролцох судалгааны ажил нь дээр дурдсан хугацаанаас тооцоход 3-аас дээшгүй жилийн өмнө хийгдсэн  байх шаардлагатай.

Хамтын бүтээл:
Хүлээн зөвшөөрөгдөнө.

Анх бичигдсэн хэл:
Дурын нэгэн хэл дээр.

Бидэндямар хэл дээр материалаа ирүүлэх:
Герман эсвэл англи хэл дээр.

Шаардлагатай материалууд:
- Судалгааны ажлыг хураангуй    хэлбэрээр бус дэлгэрэнгүй     хэлбэрээр

- Пасспортны зураг
- Товч намтар

Нэмэлт мэдээлэл:
Сонгон шалгаруулалтыг сан хариуцан явуулж шаардлагатай тохиолдолд гаднаас мэргэжлийн хүнийг оролцуулна.Түүнчлэн шинэчлэл өөрчлөлтүүдийг өөрөө гаргаж, гаргасан шийдвэр хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

   

 

 Suche einschalten
Vollbildansicht einschalten
Filter Sortieren Kontextmenü öffnen
Eigene Dateien
unsplash
Stammverzeichnis
Bildergalerie 7
Komfort-Ansicht Kompakt-Ansicht
Detail-Ansicht

 

 
E-Mail
Anruf